Terminu apraksts

Klients – fiziska persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā Euroskor.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā Euroskor.lv iegādātās preces klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.
Pārdevējs – euroskor.lv
Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.euroskor.lv. Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.
Vietne – euroskor.lv
Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.
Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.
Piegādes dienests – Pārdevēja partneris, kurš realizē trešo personu preču piegādes Klientam.
Klientu apkalpošanas dienests – Pārdevējam piederošs Servisa dienests, kurš veic Klienta vietnē izdarīto pasūtījumu kontroli un apstrādi.
Arējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē Euroskor.lv

 

Vispārējie noteikumi

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA “Euroskor Latvijā”. Reģistrācijas numurs 000304410.
1.2. Pasūtot preci ar interneta veikala Euroskor.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
1.3. Minētie noteikumi, kā arī vietnē izvietota informācija par preci ir publiskā pieejamībā.
1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos noteikumos.

 

Reģistrācija

2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama klientam tikai ar reģistrāciju vietnē.
2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.
2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja klientam radušās aizdomas par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu, vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, klients apņemas nekavējoties par to informēt pārdevēju, nosūtot vēstuli ar elektroniskā pasta starpniecību klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītas elektroniskās adreses.

 

Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi
3.1. Klients var noformēt pasūtījumu, izvēloties sev iepatikušos preci. Balstoties uz klienta izvēli tiek veidots preču grozs.
3.2. Noformējot pasūtījumu, klients norāda sekojošo informāciju:
Saņēmēja vārds, uzvārds
Piegādes adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
3.3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums.
3.4. Ja klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru klients norādījis reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā, vai, kā alternatīvo risinājumu, pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas mainīšanu. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar pārdevēju 7 darba dienu laikā, pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.
3.5. Klientam ir jāizvēlas viens no iespējamiem norēķināšanas veidiem (vairāk informācijas – 5 nodaļas noteikumi). Jāizvēlas arī piegādes veids no euroskor.lv iespējamo piegādes veidu variantiem. Klients apliecina, ka izvēlētā laikā atradīsies norādītajā adresē.
3.6. Gadījumā, kad preces nav pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju klienta pasūtījumā, informējot par to klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru klients norādīja reģistrējoties vietnē.
3.7.  Interneta veikala euroskor.lv ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.
3.8. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients, izdarot pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis ar visiem pārdevēja noteikumiem, kā arī ar visiem citiem pie pasūtījuma norādītajiem nosacījumiem.

 

Piegāde

4.1. Pārdevējs apņemas piegādāt preci 3 – 4 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas nosūtīšanas klientam. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad euroskor.lv noliktavā nav nepieciešamo preču, un klients ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā euroskor.lv nekavējoties sazināsies ar klientu un vienosies par preču piegādes jautājumiem. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.
4.2. Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami preces piegādes kavējumi tieši no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
4.3. Klients apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis klients, klients nav tiesīgs celt pretenzijas euroskor.lv dēļ neapmierinošas preču piegādes.
4.4.  Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci pircējam, ja sūtījuma iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, klientam ir sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (uzrakstīt komentāru), vai jāuzraksta atsevišķu aktu par šādiem defektiem. Klientam tas jādara kurjera klātbūtnē. Jā šāda rīcība nav izdarīta, euroskor.lv ir atbrīvots no atbildības pret klientu par precēm, ja šos bojājumus klients nav aprakstījis preču piegādes apstiprinājumā.
4.5.  Gadījumos, kad klients saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, klientam nekavējoties jāinformē euroskor.lv
4.6. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz pircēju brīdī, kad klients saņem pasūtījumu.
4.7. Gadījumos, kad prece nav piegādāta klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.
4.8. Pasūtījums tiek piegādāts klientam vai personai, kura norādīta pasūtījumā, kā šā pasūtījuma saņēmējs.

 

Preces apmaksa

5.1 Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās preces cena, pārdevējs pie pirmās iespējas informē klientu, lai anulētu vai apstiprinātu klienta pasūtījumu. Ja sazināties ar klientu nav iespējams, minētais pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja pasūtījums tika apmaksāts, pārdevējs atgriež apmaksas summu.
5.2 Klients norēķinās par izvēlēto preci  ar vienu no euroskor.lv piedāvātajiem norēķināšanās veidiem:

  • Samaksa Swedbank, SEB, Nordea vai Citadele internetbankā:

Euroskor.lv pāradresēs Jūs uz Jūsu internetbankas lapu un nodos internetbankas sistēmai datus par summu, kuru ir nepieciešams apmaksāt.
Internetbankas lapā pievienojieties kā ierasts, par izvēlētajām precēm sistēmā jau būs noformēts rēķins. Jums atliek tikai apstiprināt maksājumu.
Pēc maksājuma apstiprināšanas, spiediet pogu “Atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja”, un Jūs nokļūsiet atpakaļ uz euroskor.lv.

  • Bankas pārskaitījums ar karti:

Kā apmaksāt pasūtījumu ar bankas karti? Ievadiet kartes numuru un no otras kartes puses CVC numuru, kas sastāv no 3 cipariem.

  • Bankas pārskaitījums ar rēķinu:

Divu dienu laikā uz savu norādīto e-pastu saņemsiet rēķinu, kuru varēsiet apmaksāt sev ērtākajā veidā.
5.3. Pārdevējam ir tiesības piešķirt klientam atlaides precei un piedāvāt klientam piedalīties lojalitātes programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

 

Preces atgriešana

6.1. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums.
6.2. Saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu, pārdevējam ir tiesības dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram: skrāpējumi un līdzīgi defekti.
6.3.  Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošības saglabāšanu visā tiesību uz atteikumu termiņa tecējuma laikā.
6.4.  Ar preces lietošanas uzsākšanu patērētājs apliecina to, ka prece atbilsts pasūtītai un nav atgriežama.
6.5. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas apmainīt iegādāto preci pret analoģisku, ja šīs preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija neapmierina klientu pie nosacījuma, ka ir saglabāts preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģināliesaiņojums.
6.6. Gadījumos, kad preces tiek mainītas, un tām ir cenu atšķirība, klientam ir jāpiemaksā cenu starpību. Cenu starpība ir jāmaksā ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu vai skaidrā naudā.
6.7. Klientam būs jāsedz izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu pārdevējam.
6.8. Ja Jums būs nosūtīta līgumam neatbilstoša prece, tad atgriešanas izmaksas segs euroskor.lv.
6.9. Ja uz brīdi, kad klients atgriež preci apmaiņas nolūkos, pārdevēja rīcībā nav analoģiskās preces, klients ir tiesīgs atteikties no šo moteikumu izpildes un prasīt preces vērtības atgriešanu, neskaitot transporta izmaksas.
6.10. Preču apmaiņai vai atgriešanai klientam ir jāaizpilda speciāla forma, kuru atradīsiet interneta mājas lapā  euroskor.lv sadaļā – „Preces atgriešana”, kurā tiks norādīts, kas ir atgriežamā vai apmaināmā prece un iemesli, kāpēc tas tiek darīts.
6.11. Jūsu pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas preci atstāt pie pārdevējiem jebkurā no Euroskor veikaliem  visā Latvijā, vai nosūtīt pa pastu uz adresi (pievienojot arī iesnieguma un pavadzīmes oriģinālu):
SIA EUROSKOR LATVIJĀ
Rīga, Tērbatas iela 16/18
LV- 1011

6.12. Euroskor.lv 10 dienu laikā izskata atteikuma prasījumu un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atmaksā no Jums saņemto maksājumu. Naudas līdzekļi  tiks pārskaitīti uz klienta norādītajiem rekvizītiem.

 

Intelektuālais īpašums

7.1. Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.

 

Garantijas un atbildība

8.1. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz diviem gadiem. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Jūsu izvēlētajai precei meklējiet preces aprakstā, vai jautājiet mūsu klientu konsultantam.
8.2. Pārdevējs nenes atbildību par klientam radušos zaudējumu, kas radies preces nepareizas lietošanas rezultātā.

 

Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība

9.1. Klienta informācijas sniegšana.
9.1.1. Reģistrējoties vietnē, klients sniedz šādu informāciju:
Vārds, Uzvārds;
Elektroniskā pasta adrese;
Kontakttālruņa numurs;
Preces piegādes adrese;
Parole piekļuvei vietnei.
9.2. Klienta sniegtās informācijas izmantošana.
9.2.1. Pārdevējs izmanto klienta informāciju ar nolūku:
Klienta reģistrācijai vietnē;
Savu saistību izpilde attiecībā pret klientu;
Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;
Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.
9.3. Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.
9.3.1. Pārdevējs apņemas neizpaust no klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.
9.3.2. Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
9.3.3. Pārdevējam ir tiesības izmantot „Cookies”, tehnoloģiju. „Cookies” nesatur konfidenciālo informāciju un netiek nodota trešajām personām.
9.3.4. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par  vietnes euroskor.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.
9.4. Pārdevējs nenes atbildību par klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.

 

Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp klientu un pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, klients telefoniski +371 2993858 vai izmantojot e-pastu: eveikals@euroskor.com vēršas uz klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
10.3. Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto noteikumu punktu, tas nenozīmē, ka pārējie šo noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem.